CRBT - NASIYA

Somali » Shakhsiga » adeegyada » Value added Service » CRBT - NASIYA

CRBT

Adeegga NASIYE

Adeegga NASIYE waa adeeg u ogalaanaya macaamiisha Hormuud in marka talefankooda la soo wacayo ay saaran karaan cod u gaar ah sida gabay, duco am nashiido. Dhammaan macaamiisha Hormuud waxay xor u yihiin in ay iska badali karaan codka soodhicista taleefankooda.

Adeegga  NASIYE Maxaad ka heli kartaa

 • Inaad koobiyeesan kartid codka qofka aad waceyso
 • Waxaad hadiyayn kartaa cod nashiido, gabay, ama duco
 • Waxaad duubi kartaa cod kuu gaar ah
 • Waxaad soo dajisan karta cod nashiido, gabay ama duco gabay

Habka furashada Adeegga Nasiye

 • Garaac 821 Kadibna raac tilmaamaha
 • Ama Qor…. “SUB”Kadibna u dir 821

Sida la isaga xiro  Adeegga Nasiye

 • Garaac 821 Kadibna raac tilmaamaha
 • Ama Qor “CAN” Kadibna u dir 821

Sida la  isaga hakiyo Adeegga Nasiye

 • Garaac 821 Kadibna raac tilmaamaha
 • Ama Qor....“SUS” Kadibna u dir 821

Dib-uga-shaqeeysiinta  Adeegga Nasiye

 • Garaac 821 Kadibna raac tilmaamaha
 • Ama Qor… “ACT” Kadibna u dir 821

Sida loo Hadiyadeeyo Cod

 • Qor “PRTT”<Furaha codka<Lambarka Telefoonka
 • Kadibna Ku dir 821
 • Tusaale: PRTT40040 0615979722
 • Ama garaac 821
 • Kadibna Raac Tilmaaha

Qiimaha Adeega Nasiye

 • Kirada bil walbo waa 30 senti ($0.30)
 • Qiimaha Halkii Cod waa toban senti ($0.10)
 • Dhageysiga Codadka kala duwan Daqiiqadi waxaa kugu socoto saddex senti ($0.03)