Adeegga Ilawadaag

Somali » Shakhsiga » adeegyada » Value added Service » Adeegga Ilawadaag

Ilawadaag

Adeegga Ilawadaag

Adeegga Ilawadaag, wuxuu macaamiisha Hormuud u sahlayaa   in ay wacaan asxaabtooda iyo ehelladooda, iyo cid kasta oo ay dan ka dhaxeyso  iyadoo aanay wax lacag ah ugu jirin, lacagtaasna lagu dallaco qofka la wacayo. Faa’iidooyinka adeeggan waxaa ka mid ah:

  • In aad mar walba ku xirnaatid eheladaada iyo asxaabtaada adiga
  • In aad taleefankaa isticmaali kartid hadii aysan kuugu jirin wax lacag ah
  • In aanan wax lacag ah lagaa rabin marka aad isticmaalaysid adeeggan.

Yaa furan kara adeegga ila wadaag?

Waxaa adeegga iIawadaag furan kara oo isticmaali kara dhammaan macaamiisha isticmaasha adeegga prepaid-ka shirkadda isgaarsiinta Hormuud, furashada adeegga waa lacag la’aan. Macaamiisha Postpaid-ka Ma furan karaan adeeggan.

Sida loo furto adeegga Ilawadaag

Garaac*111# kadib dooro 1

Sida sida la isaga xiro adeegga Ilawadaag

Garaac*111# kadib dooro 2

Sida loo isticmaalo             

Ka hormari lambarka aad waceyso 111 tusaale: 111618733333