Landline

Somali » Shakhsiga » adeegyada » Landline

Landline 

Shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxaad ka heli kartaa adeegga lanadline-ka oo loo isticmaali karo guryaha, goobaha ganansiga iyo xafiisyada heyadaha dowliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Sidoo kale Landline-ka Hormuud waxaad ka heli kartaa xaraarada ADSL-ka ee loo isticmaali karo internet-ka.

Macaamilka raba in loo xiro landline-ka waa inuu booqdaa xarunta ugu dhaw ee shirkadda isla markaana buuxiyaa foom-ka codsiga.

Faaidooyinka Adeega      

  • Kirada line-ka wa bilaash      
  • marka aad line kale  waceyso waa bilaash      
  • $1 waa 120 daqiiqo markaad mobile waceyso

 

Qiimayaasha Wicitaanka Landline

 

Category Price($1) Remarks
Line to mobile 120 min BASIC PEAK $1= 120 MIN BASIC OFFPEAK $1=160 MIN
line to Regional. line 160 MIN  
line to  International 4 MIN Normal Rate
line to mobile int'l (20countries) 15 MIN USA, CANADA, AUSTRALIA , FRANCE,DENMARK,NORWAY,SWEDEN,HOLLAND, SPAIN,GERMANY,CHINA,INDIA, MALAYSIA, PAKISTAN, THAILAND, KUWAIT, BANGLADESH, JAPAN, NIGERIA, SOUTH AFRICA.
Line To Line Int'l (5 Countries) 15 MIN TURKEY, UK, FINLAND, GREECE , BELGUIM
line to all int'l (14 countries) 6 MIN TURKEY, UK, KSA, UAE, SWITZERLAND ETHIOPIA, AUSTRIA , KENYA, MEXICO, ROMANIA, BULGARIA, MAROCO ,IRLAND , HUNGRY

Habka kushubashada

  • Evc Plus*713*Area code XXXXXX*$#
  • Xawilaadada Wac 120 & press 9
  • Scratch Card Wac 120 & press 2