Dalmar

Somali » Shakhsiga » adeegyada » Dalmar

International -Roaming

Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud waxay macaamiisha ganacsatada ah u keentay adeegga Dalmar oo ay si isku mid ah ugu isticmaali karaan SIM-kaarka hormuud dalka iyo dibadiisa iyagoo aan nambar kale u baddalanin. Markaad joogto dal shisheeye waxaad lambarkaaga Hormuud kula  soo xiriiri kartaa asxaabtaada iyo qaraabada ku nool gudaha Somalia.

Shuruudaha qaadashada SIM-kaarka Dalmar

Hadii aad dooneyso in aad adeegga Dalmar isticmaasho waxaa lagaa doonayaa shuruudaha soo socda:

 • Inaad buuxiso foomka codsiga
 • Inaad bixiso lacagta badalka Simka (sim replacement fee)
 • Inaad bixiso carbuun dhan $500 oo laguu soo celin doono (Postpaid only)

 

FAA’IDOOYINKIISA

 • Waxaad isticmaali kartaa adeegga EVCplus
 • Waxaad lacag kala bixi kartaa akoonkaaga bankiga salaam (deeqtoon)
 • Waxaad isticmaali kartaa adeegga EVCplsu
 • Waxaad kaarka ku-hadalka kaga shuban kartaa EVCplus-kaaga

QIIMAHA

 • Hadii lagu soo waco waxaa laguugu dalacayaa $0.35 daqiiqadii
 • Hadii aad wax wacdo waa $3 daqiiqadii
 • Lambarka ku soo wacaya waxaa laga jarayaa qiimaha caadiga ee gudaha
 • Hadii aad farriin dirsato waa $0.25 halkii farriin
 • Hadii farriin laguu soo dirana waa bilaash