Voicemail

Voicemail 

Adeegga Voice mail

Adeegga Voicemail waa adeeg u ogalaanaya macaamiisha Hormuud in fariin cod ah loo reebi karo marka ay mashquul san yihiin, taleefankooda dansan yahay, ama ay ka baxsan yihiin goobta adeegga.   

Faa’oodooyinka adeegga

  • Fariinta waxay socan kartaa ugu badnaa haldaqiiqo
  • Ilaa iyo 10 fariin ayaad ku keydsan kartaa
  • Muddada ugu badan ee aad ku keydsan karto fariimaha waa hal usbuuc
  • Waxaad u duubi kartaa fariimo soo dhaweyn ah asxaantaada
  • Marka fariin laguu reebo isla markibai waxaa kuu soo dhaceya fariin ogeysiis ah

Furashada Adeegga

  • Adeegga Voicemail wuu u furan yahay dhammaan macaamiisha postpaid-ka, Hadii aad doneyso inaad isticmaasho adeeggan garaac 132

Sida loo isticmaalo

Adeegga Voicemail Furashada Iska xirista Hakinta Dib ufurasho
  Isticmaal Xaalad kasta
All Calls *21*610080131# ##21# #21# *21#
  Isticmaal xaalad gaara   
Markad  Ku hadleyso *67*610080131# ##67# #67# *67#
Hadad qaban weyso *61*610080131# ##61# #61# *61#
Hadad ka baxsan tahay goobta adeega *62*610080131# ##62# #62# *62#

 

Sida loo hubiyo ama loo dhageysto fariimaha?

  • Dgaraac 132
  • Kadibna raac tilmaamaha