SMS service

Somali » Ganacsiga » adeegyada » SMS service

Sms

Adeegga Fariin Qoraaleedka 

Adeegga Fariin qoraaleedka shirkadda Hormuud waxaad kula xiriiri kartaa dhamaan asxaabtaada ama qaraabadaada ee ku kala nool dalka iyo dibaddaba. Adeeggan wuxuu si gaar ah ku anfacaya markaa aad mashquul santahay ama aadan dooneyn inaad ka jawaabto wicitaanada

 

Qiimaha Fariin Qoraaledka waa sida So socota

 

Qeexid fariinta Gudaha Fariinta Dibadda
qiimahad  $0.01/Halki fariin $0.10/Halki fariin

 

Xirmooyinka Fariimaha Anfac  

 

Xirmada TIrada Farriimaha Sida loo codsado xirmada
$0.5 80 Fariin Gudaha
  • Garaac *127#
  • Dooro lambar 4
  • Hadana Kasii dooro lamabr 1
$1 200 Fariin Gudaha
  • Garaac *127#
  • Dooro lambar 4
  • Hadana Kasii dooro lamabr 2
$1 20 Fariin Dibadda
  • Garaac *127#
  • Dooro lambar 4
  • Hadana Kasii dooro lamabr 3