Postpaid

Somali » Ganacsiga » adeegyada » Postpaid

Postpaid

Adeegga Postpaid 

Adeegga Postpaid-ka waa adeeg ay ka faa’iideysan karaan dhammaan macaamiisha hormuud ee aan dooneyn in uu hakad ama kala go’ ku yimaado wicitaankooda marka ay ku fushanayaan danahooda muhiimka. Hadii aad tahay mehradle ama shaqaale, shirkadda Hormuud waxay kuu keentay adeegga postpaid-ka oo aad iska bixin karto lacagta ku hadalka dhamaadka bil walba iyadoo laguu raacinayo qiimadhimis ilaa boqolkiiba 40%